maledane.cz Ing. Ivana Malá
 
 
 
 
Zavolejte nám:
+420 602 242 663
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuality z oblasti daní a daňového poradenství

 
 

Novela zákona o daních z příjmů č. 105/2016 Sb.

 
 
Obsahem novely ZDP č. 105/2016 Sb. je především zvýšení daňového zvýhodnění na druhé resp. na třetí a každé další dítě:
 
 
 
 
Sleva je uplatňována:
 
 
 
2015
 
 
 
2016
 
 
 
 
 
na prvé dítě
 
 
 
13 404 Kč rok / 1 117 Kč měsíc
 
 
 
13 404 Kč rok / 1 117 Kč měsíc
 
 
 
 
 
na druhé dítě
 
 
 
15 804 Kč rok / 1 317 Kč měsíc
 
 
 
15 804 Kč rok / 1 317 Kč měsíc
 
 
 
 
 
na třetí a další dítě
 
 
 
17 004 Kč rok / 1 417 Kč měsíc
 
 
 
20 604 Kč rok / 1 717 Kč měsíc
 
 
 
 
Novela byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 25.4.2016 a nabyla účinnosti 1.5.2016. Změna částek daňového zvýhodnění až v průběhu roku není problém pro fyzické osoby podávající daňové přiznání, protože v něm se se použijí nové částky pro celý rok 2016 (tedy i za leden až duben 2016). Problém není ani u ročního zúčtování daně, které provádí zaměstnavatel svým zaměstnancům (na začátku roku 2017 za rok 2016), kde se opět použijí nové částky za všechny měsíce roku 2016.

Komplikace nastává u záloh na daň ze závislé činnosti – při zúčtování výplat za leden až duben zaměstnavatel použil pro výpočet záloh na daň částky platné pro rok 2015 (1 317 Kč na druhé dítě resp. 1 417 Kč na třetí a každé další dítě). Příslušný rozdíl z lednové až dubnové zálohy se zaměstnanci vyrovná v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání. Nové částky se použijí počínaje vyúčtováním zálohy na daň za měsíc květen.

Novela zákona o DPH č. 243/2016 Sb.
K 29.7.2016 zákon o DPH novelizován „prázdninovou novelou“ č. 243/2016 Sb. doprovázející nové celní zákon v oblasti:
sankcí vztahujících se ke kontrolnímu hlášení (např. prodloužení lhůty pro podání následného kontrolního hlášení na základě výzvy správce daně v § 101g odst. 3 z pěti dnů na pět pracovních dnů nebo automatické prominutí sankce 1 tis. Kč za pozdní podání kontrolního hlášení za období před nabytím účinnosti doprovodného zákona, tedy i za období června či 2. čtvrtletí 2016) + jedno další letošní automatické prominutí této sankce vzniklé po 29.7.2016 (např. tedy opožděné podání kontrolního hlášení za červenec 2016).
K 1.12.2016 dojde ke změně sazby u stravovacích služeb doprovodným zákonem k evidenci tržeb